• Hiroshi Ikeda Shihan

  by  • April 21, 2014 • Uncategorized

  Hiroshi Ikeda Shihan Flier

  Friday June 27: 6:30pm – 8:30pm
  Saturday June 28: 10:30am – 12:30pm & 3pm – 5pm
  Sunday June 29: 10:30am – 12:30 pm

  $135 for the full weekend or $45 per class
  Preregistration by May 15 – $120
  Please contact: johnlagatta2@yahoo.com